Odaberite jedan od naših menija u 4 slijeda za Vašu porodicu ili poslovna druženja

Cijena: od 25 KM po osobi

SVE REZERVACIJE I INFORMACIJE
MOŽETE DOBITI NA 033 257-800 ili
info@pino-hotel.com